Logo-Loef

Wat ik doe

Ik werk met veel plezier aan projecten op het snijvlak van privacywetgeving (AVG) enerzijds en Archiefwet en andere informatiewetgeving anderzijds. Dat doe ik voor zowel de overheid als voor particuliere instellingen en bedrijven.

U kunt me inhuren voor:

  • de implementatie van privacywetgeving in uw organisatie
  • projecten waarbij privacywetgeving en archiefrecht in samenhang met elkaar moeten worden toegepast
  • het uitvoeren van risicoanalyses (DPIA’s) op uw projecten op basis van de AVG
  • kwaliteitsmanagement op het terrein van informatie, informatiebeheer en privacywetgeving
  • onderzoek en advies over uw informatiebeheer

Met mij haalt u niet alleen een specialist met jarenlange ervaring en vakkennis in huis, u profiteert ook van mijn uitgebreide ambtelijke en bestuurlijke netwerk.

 Loef advies inhuren

Een opdracht aan Loef Advies betekent dat u kunt beschikken over alle kennis, ervaring en het uitgebreide ambtelijke en bestuurlijke netwerk dat ik heb opgebouwd.

Momenteel werk ik met veel plezier voor de beroeps- en brancheverenigingen KVAN/BRAIN aan het opzetten van een gedragscode Privacywetgeving voor archiefinstellingen.

U kunt me benaderen voor:

  • implementatie van privacywetgeving in uw organisatie
  • projecten op het snijvlak van informatiemanagement, informatiebeheer en privacywetgeving
  • kwaliteitsmanagement op het terrein van informatie, informatiebeheer, privacywetgeving
  • digitalisering van uw informatiebeheer
  • audits en inspecties op informatiebeheer